NATEČAJ: »Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju«

Center KemikUm – razvojno inovacijski učni laboratorij, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti in EkoPeF Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete objavljajo razpis za natečaj na temo:

 »INOVATIVNOST MLADIH: ODGOVOR NA IZZIVE MIKROPLASTIKE V OKOLJU«

Mikroplastika se v okolju ne razgradi in povzroča trajno onesnaženje naših ekosistemov in prehranskih verig. Raziskave so dokazale povezanost izpostavljenosti mikroplastike z vrsto negativnih (eko)toksičnih in fizičnih učinkov na žive organizme. Evropska komisija si prizadeva oblikovati čim več pobud, ki bi naslovile problematiko nastajanja mikroplastike pri viru. V zadnjih letih lahko tako spremljamo številna mednarodna, kot tudi lokalna gibanja, katerih cilj je ozaveščati ljudi o različnih okoljskih problemih, med njimi tudi o problematiki mikroplastike in prispevati k njihovem reševanju. 

Učenci in dijaki, prijazno vas vabimo, da sodelujete v natečaju »Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju« in postanete pobudniki rešitev pri soočanju s problemom mikroplastike v okolju. Na svoji šoli organizirajte različne aktivnosti, povezane s problematiko mikroplastike. Izhajate lahko npr. iz debatnih skupin, okroglih miz, nato pa načrtujete konkretne aktivnosti in jih izpeljete v lokalnem okolju ter tako prispevate k preseganju težav, ki jih imajo zaradi prisotnosti mikroplastike v okolju živali ipd.

Svoje ideje, aktivnosti oziroma rezultate razmislekov v okviru natečaja boste imeli priložnost predstaviti v obliki videoposnetkov in/ali postrskih predstavitev na zaključnem dogodku, ki bo predvidoma potekal v sklopu Evropske noči raziskovalcev 2022 z naslovom Človek živali in žival človeku.

RAZPISNI POGOJI:

V posameznih kategorijah udeležencev lahko na natečaju sodelujete učenci in dijaki samostojno ali v skupini do petih avtorjev.

Na natečaju lahko sodelujete z videoposnetkom in/ali postrsko predstavitvijo izvedene aktivnosti v lokalnem okolju, ki jo boste izdelali in izpeljali preko pobude za iskanje rešitev pri soočanju s problemom mikroplastike v okolju, s poudarkom na preseganju težav, ki jih imajo zaradi prisotnosti mikroplastike v okolju živali, (pobudo za aktivnost v lokalnem okolju lahko izvedete npr. v obliki organizacije debatnih skupin, okroglih miz, pri čemer boste naslovili čim večje število vrstnikov na svoji šoli).

Komisija bo podelila nagrade za tri najboljše izdelke (videoposnetke in/ali postrske predstavitve) na podlagi kriterijev:

  • sporočilna vrednost izdelka z vidika naslavljanja problematike mikroplastike v okolju,
  • sporočilna vrednost izdelka z vidika relevantnosti izvedene aktivnosti v lokalnem okolju,
  • inovativnost načrtovane in izvedene aktivnosti,
  • estetski vidik izdelka.

  Vsak izdelek (videoposnetek in/ali postrska predstavitev) naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:

  • naslov izdelka (videoposnetka in/ali postrske predstavitve),
  • opis in utrinki izvedene aktivnosti v lokalnem okolju,
  • ime in priimek (enega ali več) avtorjev,
  • razred/letnik (enega ali več) avtorjev in
  • ime osnovne/srednje šole.

  Natečaj traja do vključno četrtka, 30. 6. 2022.
  Izdelke bo pregledala tri-članska komisija s področij vezanih na vsebino natečaja.
  Izdelek do navedenega datuma pošljite na elektronski naslov: kemikum@pef.uni-lj.si (lahko vključite povezavo do datoteke preko oblačnih storitev).

Za dodatne informacije o razpisu smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
kemikum@pef.uni-lj.si

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Sodelavci Centra KemikUm UL PEF,
Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti UL PEF in
EkoPef UL PEF


PDF: RAZPIS za natečaj »Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju«

 

PDF: PLAKAT za natečaj »Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju«

Morda vam bo všeč tudi...